Underhåll/Bygghelger

Denna sidan är avsedd för bygghelger och information kring underhåll.

Länk till våran Facebook Grupp här.

Information om Bygghelger

Vi håller just nu på att se över datumen för kommande bygghelg. mer information och anmälan kommer komma inom kort.

Ingen tidigare erfarenhet behövs och alla kan hjälpa till med något. Ni som kan ta med er verktyg, gör gärna det, även om det så bara är en bra kniv eller en hammare.

 

Saker som skall göras

Högsta prioritet:

 • Bygga en stabilare trappa mellan nedre nivån och värdshuset.
 • Tjära samtliga hus! (Påbörjad)
 • Bygga ut tak vid eldstaden bredvid värdshuset.
 • Lägga färdigt tak på virkesförråd.
 • Hus 1 (Värdshuset): Bygga ny entrétrappa med ramp. (Påbörjad)
 • Toa-hus: bygga en bättre lösning för förvaring av avföringstunnor. (Påbörjad)
 • Hus 6: Nya innerväggar
 • Hus 6: Bygga helt nytt fönster ut mot gård.
 • Hus 6: Bygga nytt tak över utedäck. (Påbörjad)

Medium Prioritet

 • Rensa sly. (Påbörjad)
 • Bygga en trappa mellan nedre nivå och Toa-hus.
 • Sätta stoppar så att det inte går att enkelt lyfta av dörrar.
 • Bygga haspar till samtliga fönsterluckor.
 • Rensa upp ordentligt i rasmassorna för det nedbrunna huset.
 • Hus 7: Bygga nytt fönster ut mot gård.

Låg Prioritet

 • Bygga eldplats utanför samtliga hus.
 • Hus 2 (Smedja): Bygga ut Smedjan.
 • Hus 2 (Smedja): Bygga en ny fungerande smedja för smide.
 • Hus 6/7/8: Bygga nytt staket. (Påbörjad)

Avklarade punkter

 • Rensa ut giftiga taggbuskar utanför jordkällare.
 • Hus 1 (Värdshuset): Reparera dörrar
 • Hus 3: Träd har vält på hustaket, skadan måste undersökas närmare och ev. repareras.
 • Hus 3: Ny entrétrappa.
 • Hus 3: Reparera dörr.
 • Hus 4: Bygga ny dörr (den gamla dörren saknas).
 • Hus 4: Bygga nya fönsterluckor till de fönster som saknar dessa.
 • Hus 5: Bygga en ny entrétrappa.
 • Hus 5: Bygga en liten veranda
 • Hus 5: Bygga nya fönsterluckor.
 • Hus 6: Reparera dörr.
 • Hus 7: Reparera dörr.
 • Hus 7: Ersätta nockplank.
 • Hus 8: Reparera dörr.
 • Riva balkongen till det nedbrunna huset.
 • Hus 3: Nya fönsterfoder.
 • Rensa samtliga hus på textilier.
 • Bygga ett Virkesföråd.
 • Toa-hus: Riva och bygga ny norrvägg.
 • Toa-hus: Riva befintligt tak och lägga nytt.
 • Hus 5: Justera tak vid träd i södra hörnet.
 • Hus 7/8: Riva utvändig eldstad och staket.
 • Hus 8: Bygga nya fönsterluckor
 • Hus 8: Ersätta nockplank.
 • Rensa ut gammalt byggmaterial. Färdig för i år.

Framtida projekt

 • Bygga ett nytt hus över den Gamla jordkällaren.
 • Återuppbygga det nedbrunna huset.
 • Bygga ett matlagningshus bakom värdshuset.