Underhåll/Bygghelger

Denna sidan är avsedd för bygghelger och information kring underhåll.

Länk till våran Facebook Grupp här.

Information om Bygghelger

Vi håller just nu på att se över datumen för kommande bygghelg. Mer information och anmälan kommer komma inom kort.

Ingen tidigare erfarenhet behövs och alla kan hjälpa till med något. Ni som kan ta med er verktyg, gör gärna det, även om det så bara är en bra kniv eller en hammare.

 

Saker som behöver göras

Högsta prioritet:

 

 • Bygga en stabilare trappa mellan nedre nivån och värdshuset.
 • Tjära samtliga hus
 • Hus 6: Bygga helt nytt fönster ut mot gård.

  Medium Prioritet

 • Rensa upp ordentligt i rasmassorna för det nedbrunna huset.
 • Hus 7: Bygga nytt fönster ut mot gård.
 • Välkomsttavla vid bommen
 • Bygga trappor i hus 8,4,5

  Låg Prioritet

 • Bygga eldplats utanför samtliga hus.
 • Hus 2 (Smedja): Bygga ut Smedjan.
 • Hus 2 (Smedja): Bygga en ny fungerande smedja för smide.
 • Hus 6 Bygga nytt staket.
 • Hus 6 Lägga ett snyggare slittak över pappen
 • Hus 7: Ersätta nockplank.
 • Bygga nummer brickor till Husen
 • Bygga ny infotavla i byn

Påbörjade projekt

 • Hus 6: Nya innerväggar och vindtäta
 • Förstärka benstommarna för borden i värdshuset

Framtida projekt

 • Bygga ett nytt hus över den Gamla jordkällaren.
 • Återuppbygga det nedbrunna huset.
 • Bygga ett matlagningshus bakom värdshuset.
 • Bygga en diskstation bakom matlagningshuset
 • Bygga nya hus i största allemenhet

Avklarade punkter

 • Rensa ut giftiga taggbuskar utanför jordkällare.
 • Hus 1 (Värdshuset): Reparera dörrar
 • Hus 3: Träd har vält på hustaket, skadan måste undersökas närmare och ev. repareras.
 • Hus 3: Ny entrétrappa.
 • Hus 3: Reparera dörr.
 • Hus 4: Bygga ny dörr (den gamla dörren saknas).
 • Hus 4: Bygga nya fönsterluckor till de fönster som saknar dessa.
 • Hus 5: Bygga en ny entrétrappa.
 • Hus 5: Bygga en liten veranda
 • Hus 5: Bygga nya fönsterluckor.
 • Hus 6: Reparera dörr.
 • Hus 7: Reparera dörr.
 • Hus 8: Reparera dörr.
 • Riva balkongen till det nedbrunna huset.
 • Hus 3: Nya fönsterfoder.
 • Rensa samtliga hus på textilier.
 • Bygga ett Virkesföråd.
 • Toa-hus: Riva och bygga ny norrvägg.
 • Toa-hus: Riva befintligt tak och lägga nytt.
 • Hus 5: Justera tak vid träd i södra hörnet.
 • Hus 7/8: Riva utvändig eldstad och staket.
 • Hus 8: Bygga nya fönsterluckor
 • Hus 8: Ersätta nockplank.
 • Rensa ut gammalt byggmaterial. Färdig för i år.
 • Bygga ut tak vid eldstaden bredvid värdshuset.
 • Bygga en trappa mellan nedre nivå och Toa-hus.
 • Sätta stoppar så att det inte går att enkelt lyfta av dörrar.
 • Lägga tak på virkesförråd.
 • Hus 1 (Värdshuset): Bygga ny entrétrappa med ramp.
 • Toa-hus: bygga en bättre lösning för förvaring av avföringstunnor.
 • Hus 6: Bygga nytt tak över utedäck.
 • Bygga haspar till samtliga fönsterluckor.