Att hyra Moriaberg

Att hyra Moriaber är inte särskit svårt. allt man behöver gör är att mail eller ringa Jacob Östervall (hanns kontaktinfo finns i sidomenyn). Hyreskontraktet ligger i länken nedan.

Hyreskontrakt

Regler i byn!

  • Alkohol och droger: Det är absolut förbjudet att förtära droger i och runt byn. Alkohol får man dricka men INGET över 2,225 volymprocent. Denna regler finns det INGA undantag från!
  • Paintball och Airsoft: Paintball och Airsoft är förbjudet i byn. Lajv som vill ha med Airsoftvapen utan att använda ammunition måste man meddela detta i förväg till ansvariga för byn och även polis och allmänhet.
  • Pyroteknik: Pyroteknik är tillåtet i byn om den utförs säkert och utan att skada någon egendom eller naturen. Dessutom måste man underrätta polis och allmänhet. Kom ihåg att Svensk lag gäller!!!
  • Städning: Det ankommer på hyrestagaren att återställa och städa området till ursprungligt skick.
  • Skador: Eventuell skada/skadegörelse som åsamkats området, dess hus eller inventarier som inte kan hänföras till normal förslitning debiteras hyrestagaren.
  • Anseende: Hyrestagaren och deltagare måste ta rimliga hänsyn till att arrangemanget ej får ge negativa konsekvenser för föreningen Equmenia Tumba och dess verksamhet på området Moriaberg.
  • Ansvar: Föreningen Equmenia Tumba tar ej ansvar för händelser på området under arrangemanget.
  • Debitering: Om någon av ovanstående principer ej efterlevs så har Equmenia Tumba rätt att debitera hyrestataren på ytterligare 1000:- till 5000:- utöver bokningsavgiften.